Bestyrelse

Formand: Stine Thomsen

Tlf.: 20912224

Sekretær: Stine Thomsen/ Rikke Just Henriksen

Tlf.: 20912224/20640780

Kasserer: Rikke Just Henriksen

Tlf.: 20640780

Alt muligmand: Morten Skov Nielsen

Tlf.: 40148250

Pony og foder ansvarlig: Jonna Green

Tlf.: 71720409

Mad og rengøring ansvarlig: Heidi Larsen

Tlf.: 29621006

Sponsor ansvarlig: Helle Nielsen

Tlf.: 24878276

Kontakt til stævneudvalg ansvarlig: Stine Thomsen

Tlf.: 20912224

Nøgle og hjemmesideansvarlig: Rikke Just

Tlf.: 20640780

 

Supplanter

Anders Dam

Signe S R Simonsen

Tlf.: 26156534