Ekstraordinær generalforsamling

Tid: Tirsdag d. 2 april 2019, kl. 19:00

Sted: I Poulstrup Rideklubs klubhus, Munkholmvej 51, 9760 Vrå

 

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning om den ekstraordinære generalforsamling.
 • Fremlæggelse af nyt revideret regnskab 2018
 • Godkendelse
 • Evt.

 

Vi håber på godt fremmøde og en god ekstraordinær generalforsamling. Der serveres kaffe og kage.

 

Med venlig hilsen

Poulstrup Rideklub Bestyrelse

Referat af generalforsamlingen 30. januar 2019

Dagsorden

 • Valg af dirigent og stemmetæller
 • Formanden fremlægger beretning dagsorden
 • Godkendelse af formandens beretning
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår, med sammenlignelige tal fra foregående år.
 • Godkendelse af regnskab
 • Kontingent for næste år fastsættes
 • Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Valg af formand
 • Valg af kasserer
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen, – samt 2 suppleanter
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant
 • Juniorudvalget – nye medlemmer

Fortsæt læsning “Referat af generalforsamlingen 30. januar 2019”