Referat af generalforsamling 28. januar 2020

 

Referat af generalforsamlingen

Poulstrup og Omegns Rideklub

28. januar 2020

 

 

Dagsorden:

Velkommen

Valg af dirigent + 2 stemmetællere.

Formanden aflægger beretning for rideklub, samt fra udvalg.

2a. Godkendelse af beretning.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår. Med sammenlignelige tal fra foregående år, samt budget for næste år.

3a. Godkendelse af regnskab.

Kontingent for næste år fastsættes.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af formand (ønsker genvalg)

Valg af kasserer (ønsker genvalg)

Valg af medlemmer til bestyrelsen

8a.Svend, Karina, Susanne og Alice er på valg.

(Susanne og Alice ønsker genvalg)

8b.Valg af 2 suppleanter.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Præsentation af 2 juniormedlemmer til bestyrelsen

– Og 2 suppleanter.

11.Evt.

———————————————————————————————————————————-

Referat:

Formanden byder velkommen og der vælges en dirigent. Svend Hastrup Pedersen.

Formanden aflagde årsberetning 2020:

 

2019 blev et år hvor der blev sat mange nye tiltag i søen for at forbedre klubben.

I januar holdte vi generalforsamling hvor nogle stoppede og andre kom til.

Der blev afholdt fastelavn i starten af marts måned.

I april valgte vi at afholde en ekstra generalforsamling for at fremlægge et nyt regnskab, Det blev også til et træningsstævne for vores egne ryttere og ca. 30 starter.

Der blev holdt arbejdsdag sidst i april hvor der blev taget fat på diverse Opgaver og Vi fik ansat 2 nye undervisere (Kathrine og Else Marie).

I juni måned afholdte vi første rigtige e-stævne med knap 50 starter inden alle gik på en velfortjent sommerferie.

Løbende over sæsonen er der udskiftet udstyr til vores skoleponyer samt der er foretaget udskiftning af lysplader på ridehallen.

Der blev virkelig også gået til ude på foldene med at fjerne store brandbæger(bare spørg Jeanette)

Juli måned bragte en omgang regn med tordenvejr med sig som resulterede i lynnedslag i rideklubben, det kostede hvidevarer, pumper og lamper (godt vi var forsikret).

Skoleponyerne var en tur til klostermarked og gik flittigt med gæster.

Den årlige ridelejr blev holdt i august, hvor der var tur til Helgstrand Dressage i rigtigt godt vejr.

Om lørdagen blev der lavet forskellige aktiviteter imellem bygerne (Jens Kristian løb fødderne ud af støvlerne) om aftenen forsøgte vi at grille.

September måned bød på klubbens 30års jubilæum som blev afholdt sammen med E-stævne med ca. 70 starter. Om aftenen var der fællesspisning i teltet (det var en rigtig god dag).

Hen over efteråret har der været tur til Kinnerup og se på udstyr (jamen gu ålt det sager, men det var nogle gode vafler), Vi var afryddere til kandis i hallen (det gav til en halv pony).

Året blev sluttet af med en nytårstur til Tversted med heste og ponyer (klubben var vært ved grillede pølser og varm kakao)

I november blev der købt 2 nye skoleponyer og Freja blev sendt på pension.

Vi har fået nye sponsorer og flere kommer til. DBN WEB står for pasning af vores hjemmeside (stor tak til Daniel).

Vi fik også en aftale på plads med kommunen omkring græsslåning (håber det forsætter i år)

Vi ansøgte kommunen om midler til nye foldhegn og vores bøn blev hørt, vi fik 12500 kr. til indkøb af materialer som vi skal til at bruge i 2020.

Efterårets våde vejr gjorde at vi måtte ligge et lag flis på hos ponyerne for at tørholde deres hove.

Vi har fået mange nye medlemmer og elever der får undevisning i det forgangne år.

Der skal lyde en stor tak til alle der på den ene eller anden måde har bidraget til at poulstrup rideklub igen er kommet på landkortet og blevet en klub der bliver talt om i vendsyssel.

Der skal også lyde en stor tak til junior udvalget som har stået for maling af gamle og nye bomme, planlægning af tur til Kinnerup samt input til bestyrelsen.

 

Der skal også lyde en stor tak til stævneudvalget for arbejdet med at få rideklubben op på den digitale platform DRF GO

Vi har ansat en ny underviser som startede i januar (Malene Mellergaard)

Vi har 2020 ansøgt 2 fonde om tilskud til en ny bund i ridehallen samt dræning af de udendørs baner som lider under klimaet. Vi får først svar til foråret om vi tilskud til projekterne.

Der er planlagt en arbejdsdag, 2 stævner og ridelejr 2020

Det ene stævne bliver kun for klubbens medlemmer.

Til august har vi valgt at klubben skal prøve at holde sit første D-stævne (det bliver spændende)

Vi håber på at 2020 bliver lige så spændende et år og mange vil støtte op om klubben og dens aktiviteter.

PÅ bestyrelsens vegne TAK.

Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2019, med sammenlignelige tal fra 2018.

Dette blev godkendt. Med stor ros fra de fremmødte. Flot og overskueligt regnskab.

Herefter er det fastsættelse af prisen på kontingent 2020.

– Vi fortsætter med samme pris som sidste sæson – 2019 = 150 kr.- / halvårligt

Der var ikke nogen indkomne forslag til bestyrelsen.

Valg af formand. Michael Nielsen ønsker og dette godkender forsamlingen.

Valg af kasserer. Hanne Træholt ønsker genvalg og dette godkender forsamlingen.

Valg af medlemmer til bestyrelsen. Svend, Karina, Susanne og Alice er på valg.

Susanne og Alice ønsker genvalg. Susanne og Alice bliver godkendt af forsamlingen.

Herud over ønsker Jeanette at forlade bestyrelsen.

Vi har dermed brug for tre nye medlemmer i bestyrelsen, hvis vi skal forblive en bestyrelse på 9 medlemmer.

Morten Skov Nielsen melder sig til en bestyrelsespost.

Vi bliver enige om at bestyrelsen fortsætter på 7 medlemmer.

Velkommen i bestyrelsen til Morten.

Valg af 2 suppleanter.

1.suppleant blev: Selina Vinter Christiansen.

2. suppleant blev: Niels Peder Jensen

Valg af revisor og revisorsuppleant blev Mona Jensen og Susanne Høj Jensen

 

Juniorudvalg bliver Kathrine Nielsen og Sheila Mayann Blum repræsentanter i bestyrelsen.

Mia Jensen ønsker at træde ud af juniorudvalget. Ellers fortsætter juniorudvalget uændret.

Evt.:

Niels Peder ønsker flere ture i det fri i 2020. Det vil vi prøve at arrangere, med hjælp fra forsamlingen.

Vi efterlyser nye medlemmer til stævneudvalget.

Hanne Træholt repræsenterer bestyrelsen i stævneudvalget.

Maria Møller Kjær melder sig, samt Emma Trier.

Vi får fremhævet hvor vigtigt det er at:

Er du tilfreds – sig det til alle !

Er du utilfreds – Sig det til bestyrelsen !

Vi afslutter dagens program med at takke Svend Hastrup Pedersen, Karina Elkjær Sørensen og Jeanette Holmberg Nygreen Sørensen for deres indsats i bestyrelsen, med blomster og klapsalver.

Vi takker for god ro og orden.

Slutter af med kaffe, madder og hygge med hestesnak i klubhuset.