Nyt

Referat af generalforsamling 28. februar 2022

Dagsorden:

Velkommen

 1. Valg af dirigent + 2 stemmetællere.
 2. Formanden aflægger beretning for rideklub, samt fra udvalg.
  2a. Godkendelse af beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår. Med sammenlignelige tal fra foregående år, samt budget for næste år.
  3a. Godkendelse af regnskab.
 4. Kontingent for næste år fastsættes.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8b. Valg af 2 suppleanter.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 10. Præsentation af 2 juniormedlemmer til bestyrelsen
  – Og 2 suppleanter.
 11. Evt.

 


Referat

Formanden byder velkommen.

Tusind tak, til dem der er kommet.

Vi ville ønske at flere var kommet forbi i klubben i dag.

Vi vil så gerne fortælle om hvad vi laver i klubben og hvad vi har af drømme, fremtidsplaner og udfordringer. Hvad fungerer rigtig godt for klubben og bestyrelsen og hvor har vi brug for jeres hjælp, gode råd og meninger.

Vi vil så gerne der kommer nogen forbi generalforsamlingen og tager en kop kaffe og hygger sig og lytter.

INGEN bliver tvunget til en bestyrelsespost, eller tildelt en opgave, man ikke har lyst til. For det gavner ingen.

 

Generalforsamlingen begynder:

 1. Der vælges en dirigent. – Michael Nielsen.
  Der vælges to stemmetællere – Mona Clausen og Stine Thomsen.
 2. Formanden aflagde årsberetning 2022

 


Beretning

Først lidt om året der er gået i POR

Januar og februar 2021 landet var lukket ned

8. marts 21 startede undervisning – 1. sæson frem til august. – 2. sæson 12 aug. Til juleferien

Marts, april gik med undervisning, arbejdsdage med at sætte nye læbælter og sætte nyt foldhegn op.

Maj fik vi afholdt GF og 4 H havde hestearrangement i klubben.

Juni Sommerlejr med 32 børn. Emma Trier stoppede som underviser. Pernille Thomsen afløste Emma.

Juli fælles grillaften

Søgte part til Prins og Lulu uden held. – Hvad kan vi gøre anderledes her?

Brandbægerbekæmpelse.

August 7.august udflugt til Tranget med ridning/grill/bål. – 8. sept Aristo gik på pension. Var slidt op og kunne ikke holde til sit job.

September købte vi baneplaner – Vi havde mange ryttere til stævne på Pajens place – fik mange flotte præmier pg placeringer med hjem.

Oktober købte vi Jessika. Den nye fjordhest. Er øjeblikket på barsel. Kommer tilbage til august/september.

Flere af klubbens medlemmer red lyserødt ridt og knæk cancer ridt og støttede en god sag.

30. oktober havde vi film og halloween arrangement med mange deltagere.

November Klubaften arrangement i Kinnerup. Vi købte mange ting med hjem og sparede en masse penge. Næsten alle vandt flotte gevinster og alle spiste vist for mange pølser. Fik mange flotte sponsorgaver med hjem.

December blev vi igen ramt af coronarestriktioner og måtte aflyse juleafslutning, julestævne og nytårskur

Undervisnings-start blev skubbet en uge pga. restriktioner.

Vi har haft endnu et corona-år. Med alt hvad der dertil hører. Vi føler vi har haft et år hvor vi har arrangeret en masse arrangementer og aflyst dem igen pga. corona og restriktioner.

I starten af corona epidemien blev der snakket meget om at det ville blive hårdt for foreningslivet.

Men vi synes det er gået okay i POR. Indtil nu….

Men nu kan vi mærke at det slider i bestyrelsen. Vi sidder kun 6 personer tilbage i bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer bor en del km fra klubben.

Bestyrelsen mangler hjælp og hænder, til opgaverne der hører med til at drive klubben. Vi driver jo en ejendom med dyrehold der skal passes, fodres og tilses hver dag.  Der er ansatte og elever der forventer tingene er i orden. Regnskaber, lønsedler, opkrævninger, forsikringer, indberetninger til kommunen, miljø-tilladelser og meget mere. Samtidig vil vi gerne arrangere en masse hygge og fest og ballade for klubbens medlemmer, ryttere og børn.

Men vi kan ikke klare det hele alene. Vi har brug for hjælp fra medlemmerne og forældrene.

Mange af forældrene til vores ryttere har travlt med deres. De har betalt for ydelsen – at gå til ridning – også er det det. Så er de ikke interesseret i at deltage i mere end det.

Det kan virke dyrt, når regningen hver halve år skal betales. Men at gå til ridning er meget mere. Det kan være meget mere end 40 min. ridning én gang om ugen. Men hvordan får vi gjort familierne bevidste om den store vifte af gode oplevelser, netværk, fælles oplevelser og meget mere, som vi har at byde på og som er den del af det at gå til ridning?

Hvis ikke vi hjælper hinanden, kan klubben ikke køre rundt af det beløb, der bliver betalt af eleverne og medlemmerne hver halve år.

Vi tror det er de færreste, der ikke har bemærket at alle priser stiger.

Det gør det også i klubben.

Priserne på strøm, vand, foder, heste og meget mere er steget. Det mærker vi også i Poulstrup rideklub.

Vi har haft flere udgifter til dyrlæge og smed. Nogle heste er gået på pension og der skal nye hestekræfter til.

Alt dette kan slet ikkelade sig gøre uden at vi hjælper hinanden, løfter i flok samt ansøgningsarbejdet til sponsorer og Corona-hjælpepuljer

Tak til sponsorer og corona-puljer, som i alt er løbet op i 110.000 kr.  + nyt præmiepodie.

2a: Hermed afslutning af formandens beretning om 2020. –  Formandens beretning blev godkendt.

3: Kassereren fremlægger årets regnskab.

Der er i øjeblikket 43 elever der modtager undervisning hver uge. Der er lige nu 84 medlemmer i alt.

3a: Forsamlingen godkender kassererens beretning.   

4: kontingent for næste år fastsættes. – Vi fortsætter med kontingent som sidste år.

Der kan forventes prisstigninger på andre ydelser i klubben. Men disse kan besluttes i bestyrelsen udenfor generalforsamlingen.

5: Behandling af indkomne forslag. – Ingen indkomne forslag.

6: Valg af formand – Michael Nielsen tager endnu et år i førertrøjen. – Godkendt

7: Valg af kasserer – Hanne tager endnu et år med kasseapparatet. – Godkendt.

8: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Vi siger tusind tak til Anders Møller Jensen og Margrete Pedersen, for at arbejde med i bestyrelsen i 2021.

Med Anders og Margretes afgang havner bestyrelsen på 6 medlemmer.

Vi skal enten have 1 eller 3 nye medlemmer for at havne på enten 7 eller 9 medlemmer i bestyrelsen, som står i vores vedtægter

Vi vil rigtig gerne op på 9 bestyrelsesmedlemmer. Der er opgaver nok at tage fat på og vi har brug for alle de hænder og gode hoveder vi kan få med i bestyrelsen.

Rikke Just Henriksen, Stine Thomsen og Helle Nielsen melder hurtigt og helt frivilligt som nye medlemmer.

Stor tak og velkommen til de nye medlemmer.

 

8a: Valg af suppleant.

Mona Clausen melder sig igen som suppleant.

Vi vil rigtig gerne have én mere med. Det lykkedes ikke lige i aften.

Men sidder der én der ude og har fortrudt- finder vi gerne en plads.

 

Bestyrelsen ser nu således ud:

 

Formand: Michael Nielsen – 5. år

Kasserer: Hanne Træholt – 4. år

Alice Nielsen – 9.år -med en lille pause.

Heidi Larsen – 4. år

Morten Skov – 3. år

Jonna Gren – 2.år

Rikke Just– 1.år.

Stine Thomsen – 1.år

Helle Nielsen – 1. år.

 

Suppleant: Mona Clausen – 2.år

 

9: Valg af 2 revisorer og 1 revisorassistent.

Vi får hjælp fra Morten Henriksen og Rikke Just som de 2 revisorer

Susanne Høj Jensen melder sig som revisorassistent.

 

10: Præsentation af 2 Juniormedlemmer til bestyrelsen.

Her har vi et stærkt juniorudvalg på 5 seje piger, der altid gerne hjælper og deltager når bestyrelsen har brug for det. Astrid Træholt har valgt at træde ud, grundet uddannelse. Kathrine Nielsen træder ud til sommer, når hun bliver 18 år. Hun bliver i udvalget i perioden og hjælper pigerne med at finde nye medlemmer og støtter dem ved behov.

Sheila Mayann Blum

Celinah Larsen

Malou Henriksen

Kathrine Nielsen

 

11: Evt.

Vi siger tak til alle der kom forbi og lyttede til året der gik i bestyrelsen.

Vi håber på større fremmøde til næste generalforsamling.

Vi slutter af med kaffe, sodavand, øl, pålægskagemand, kage og hygge.

Tak for i aften.

Referat af generalforsamling 28. april 2021

Dagsorden:

Velkommen

 1. Valg af dirigent + 2 stemmetællere.
 2. Formanden aflægger beretning for rideklub, samt fra udvalg.
  2a. Godkendelse af beretning.
 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår. Med sammenlignelige tal fra foregående år, samt budget for næste år.
  3a. Godkendelse af regnskab.
 1. Kontingent for næste år fastsættes.
 2. Behandling af indkomne forslag.
 3. Valg af formand (ønsker genvalg)
 4. Valg af kasserer (ønsker genvalg)
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8a. Susanne, Heidi, Jonna, Anders og Alice er på valg.
  (Heidi, Anders, Jonna og Alice ønsker genvalg)
  8b.Valg af 2 suppleanter.
 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 2. Præsentation af 2 juniormedlemmer til bestyrelsen – og 2 suppleanter.
 3. Evt.

 


 

Referat:

Formanden byder velkommen.

1. Der vælges en dirigent. – Michael Nielsen
Der vælges to stemmetællere – Mona Clausen og Margrete Pedersen.

2. Formanden aflagde årsberetning 2021:

Siden generalforsamlingen 28 jan 2020 til i dag d.28.april 2021.

Vi kom godt i gang med undervisning 2020 og Else Marie havde nogle weekender med ekstra undervisning.

Først i februar søgte vi efter hjælpere, til at hjælpe med at køre ridebanen over når de havde tid og lyst. Det ville aflaste bestyrelsen og hjælpe på kvaliteten af vores ridebaner. Vi lavede et traktor-fører-kursus. Der var desværre ingen der var interesseret i kursus eller at hjælpe.

Vi har i længere tid været plaget af trafikanter der ikke tager hensyn til rytterne omkring klubben og i februar gik det galt. En trafikant synes det var sjovt og gassede voldsomt op og en rytter mistede kontrollen over sin hest, da hun var på vej hjem fra ridning. Hun røg af og blev trådt på og hesten stak af. Heldigvis var der folk i klubben der så uheldet og hjalp rytteren. Bilisten kørte bare videre.

Vi er herefter i kontakt med kommunen og er i samarbejde med dem ved at finde en passende løsning så heste og ryttere kan færdes mere sikkert omkring klubben.

28. februar blev Polle kastreret.

28. marts havde vi en rigtig hyggelig fastelavnsfest med en masse udklædte børn og voksne og en masse kage og fastelavnsboller.

11. marts måtte hele landet lukke ned – også Poulstrup rideklub. Undervisning blev fra den ene dag til den anden lukket ned og der var kun adgang i klubben for personer der havde tilknytning til pasning og pleje af klubbens ponyer og selv dette skulle planlægges. Så vi ikke blev for mange i klubben.

Vi prøvede at lægge lidt opgaver ud til børnene på klubbens facebook.

Alle arrangementer i klubben blev aflyst – første omgang frem til d.4.april.

Slut marts – Vi får lavet klub-trøjer, t-shirts med mere hos KL-tryk i Lendum, for at holde lidt aktiviteter omkring klubben. Der er ingen fortjeneste til klubben. Men når alt er lukket ned, må vi lave noget aktivt hvor vi kan.

Vi begynder ret hurtigt at få meldinger fra forældre med at, de ikke får den vare de har betalt for mht. undervisning. 1.april bliver vi enige i bestyrelsen om, at vi bare skal over denne 3 ugers nedlukning og i stedet for at Kassereren skal til at betale penge tilbage nu, kan eleverne få et afslag i prisen på 2. sæsons undervisning. – For vi skal jo kun lukke de her 3 uger.

Men desværre bliver corona-nedlukningen forlænget og først d.29. april kan vi åbne op for ryttere med egen hest udenfor undervisning og med mange restriktioner.

Først d. 18. maj kan vi endelig lukke op for elevundervisning. – igen med en masse retningslinjer.

Det har været et stort arbejde at finde ud af div. retningslinjer og regler og vi har undervejs haft flere samtaler med DRF og Hjørring politi.

22. maj beslutter bestyrelsen i samarbejde med klubbens undervisere at køre undervisningen igennem sommerferien i stedet for at lave en økonomisk kompensation for tabt undervisning. Både børnene, underviserne, hestene og bestyrelsen havde behov for liv i klubben.

Vi håbede på en sommerferie med mange små arrangementer med ringridning, bål, snobrød, grill og hygge efter undervisning og at vi kunne samles om det vi brænder for. Samt få lavet en masse praktisk i klubben.

Samtidig har klubben brug for at pengene blev i klubben. Selvom klubben er lukket ned, er der stadig de samme udgifter til dyrlæge, smed, foder og almindelig vedligehold.

Vi havde ansøgt Sparekassen Vendsyssel og forsikringsselskabet Vendsyssel om tilskud til ny ridebanebund.

Herfra havde vi til sammen fået 35.000 kr.

 

Vi vælger at det er klubben og vores medlemmer bestyrelsen skal koncentrere os om og bruge vores kræfter på. Så vi vælger at lukke genbrugsbutikken ned. Den fylder og der var ikke meget handel, men meget administration.

Bestyrelsen var kun på 7 personer og det slider ekstra på bestyrelsen, når det ikke går som planlagt.

14. juni lavede formanden et opslag på Facebook. Bestyrelsen havde brug for ekstra hjælp. Joan gik på barsel og 6 personer i bestyrelsen var lige lidt nok. Desværre havde ingen af suppleanterne mulighed for at gå ind i bestyrelsen.  Anders Møller Jensen melder sig. Han kommer ind som kunstig suppleant indtil næste generalforsamling.

4. juli holdt vi arbejdsdag og grillhygge. Vi havde en rigtig dejlig dag med rigtig mange hjælpere. Der blev ryddet godt op i genbrugsbutikken og skiftet bund i ridehallen og lavet nyt foldhegn. Det var en rigtig hyggelig dag hvor der blev lavet snobrød til efter midnat.

– Vi gentog succesen med endnu en arbejdsdag d.18.juli. – Tusind tak til alle der var med begge dage.

Mange af de almindelige stævneaktiviteter var aflyst. I stedet blev der reddet ”sammen hver for sig”. Her havde vi også en lille flok med. Her blev overskuddet fra arrangementet lagt i en pulje som klubberne kunne søge af. Vi søgte om et ponygames sæt. – Og hvor var vi heldige. Vi fik vores ponygames.

Skoleponyen Tabitta var blevet medicineret i en længere periode for PPID. Men medicinen holdt op med at virke og hun blev tynd, fik huller i tænderne og mistrivedes. Hun blev aflivet i juli efter mange års tro tjeneste. Så skulle der findes en ny skolepony og her begyndte klubbens nye talent for hestehandel. – Eller måske mangel på samme. Jagten gik ind på de/den rigtige pony til klubben. Vi fik hilst på Laika, Mickie og Caroline inden vi til sidst købte Stanley og Prins.

Ridelejr 2020 blev desværre aflyst pga. coronaen. Det er svært at have så mange børn samlet og skal sove sammen og så holde afstand samtidig. Vi håber på revanche i 2021.

Der var ingen sommerferie. Så ridning gik direkte fra sæson 1 og til sæson 2. i uge 32.

Vi havde mange der søgte plads på undervisningsholdene til 2. sæson. Vi prøvede at finde plads så godt vi kunne. Men det var en udfordring. Vi kunne desværre ikke finde plads til alle, selvom vi lavede ekstra hold om lørdagen sidst på sæsonen.

 

D. 12. september var en flok ryttere på Pajens place til stævne. Vi havde en rigtig dejlig dag med mange dygtige ryttere fra POR og vi fik mange flotte sløjfer med hjem. Endda en 2. plads i holdcuppen.

17. september blev der sat en Ris og Ros kasse op i klubhuset. Den må da gerne blive brugt lidt mere flittigt.

18. september blev der støbt gulv på striglepladserne i hallen.

19. september fandt Jonna vores opslag fra juli hvor vi søgte efter ekstra hjælp i bestyrelsen. Hun ville gerne være falsk suppleant ligesom Anders M Jensen og deltage i bestyrelsen på prøve frem til generalforsamlingen. Det kunne vi ikke sige nej til. Så vi sagde velkommen til Jonna Green.

Sidst i september havde vi en flok ryttere afsted på tur til Lyserødt ridt 2020 for Støt Brysterne. De fik alle flotte rosetter og støttede en rigtig god sag.

14. oktober havde vi en flok ryttere på bogstavjagt, der var arrangeret af Brønderslev rideklub. Dejligt med frisk luft, glade ryttere og endnu engang flotte rosetter.

15. oktober kom der igen retningslinjer fra statsministeren. Men vi måtte fortsætte vores ridning dog med mundbind og max 1 forældre pr. barn. Gjaldt frem til nytår.

16. oktober fik vi fældet alle de store træer omkring klubben. Det var en nødvendighed. De var Så rådne så de væltede i blæsevejr. De ødelagde hegn og var til fare for heste og ryttere.

Hede Danmark har fjernet træerne og der er søgt penge hjem til ny beplantning. De træer der kunne blive stående er bevaret.

5. november blev vi endnu engang lukket ned pga. corona. Denne gang frem til 23. november.

23. november lukkede vi igen op for undervisning og forlængede ridningen frem til skolernes juleferie.

Juniorudvalget holder advent-konkurrence online.

5. december blev der sat nyt overbrusningsanlæg op i ridehallen.

Vi forsøgte at lave corona-venlig juleafslutning med æbleskiver efter hver undervisning i december, da vi ikke kunne holde vores juleoptog som vi plejer.

Men d.15. december blev klubben endnu engang corona-nedlukket. Denne gang frem til engang i det nye år.

Malene Mellergaard stoppede som underviser til nytår. Vi har i stedet ansat Pernille Thomsen, som tidligere har været ansat i Nejst rideklub ved Tylstrup. Malene hopper i stævneudvalget.

En lille flok ryttere tog på Nisseridt for Equus cura og var udendørs sammen og hver for sig.

Et underligt år med aflysninger af alt hvad vi havde planlagt. En lidt flad fornemmelse.

Vil sige tak til de ryttere der rider under POR’s flag og har været rundt på stævnepladserne og de har været søde til at dele deres oplevelser med os på Facebook.

Stor tak til alle de har hjulpet til i klubben i 2020 og frem til i dag. Stor tak til Morten Henriksen for elektrikerarbejde i klubben og sponsorering af nye lamper i klubhuset og meget mere.

Tak til underviserne for flot arbejde og stor fleksibilitet.


De mistede 8 uger undervisning i 1. sæson 2020 – Men fik i stedet 6 ugers undervisning i sommerferien.

De mistede 2 uger i undervisning i 2. sæson 2020- Vi prøvede at forlænge undervisningen i december.

 Men blev lukket ned d. 15. dec. Hvor vi ville have fortsat til d.17. dec.


Klubben var lukket ned for undervisning frem til d. 8. marts 2021.

2a: Hermed afslutning af formandens beretning om 2020. –  Formandens beretning blev godkendt.

3: Kassereren fremlægger årets regnskab.

Der er i øjeblikket 47 elever der modtager undervisning hver uge. Der er lige nu 84 medlemmer i alt.

3a: Forsamlingen godkender kassererens beretning.

4: kontingent for næste år fastsættes. – Vi fortsætter med kontingent som sidste år.

5: Behandling af indkomne forslag.

 

Indkomne forslag:

Betaling ved manglende deltagelse ved klubbens arbejdsdage.

Der bliver arrangeret flere arbejdsdage i løbet af et år i klubben.

Som regel bliver de skrevet på årsrullet, der bliver offentlig gjort kort efter generalforsamlingen. Så alle har mulighed for at se datoerne i god tid. Men det er næsten altid de samme forældre der viser flaget og tager arbejdstøjet på.

Hvis ikke forældrene kommer og hjælper er klubben nødt til at bestille arbejdskraft udefra ved håndværkere, der kan løse opgaven. Det er en ekstraudgift vi i klubben kan holde nede ved at deltage i arbejdsdagene. Denne ekstra udgift kan klubben desværre kun sende videre til klubbens medlemmer og brugere.

 

Jeg vil foreslå en ekstra opkrævning til de familier der ikke deltager i arbejdsdagen.

Deltagelse er ikke at man læsser sit barn af i klubben og skynder sig at køre hjem igen.

Deltagelse betyder at barnet har en forælder med der hygge/arbejder i klubben i løbet af dagen.

Man behøver ikke blive en hel dag. Men kom nu ud af busken og vær med i livet bag ridningen og det at have en hest.

Beløbet fra opkrævningen går selvfølgelig ubeskåret til vedligehold og forbedringer af klubbens faciliteter.

Jeg foreslår deltagelse minimum 1 gang årligt i en arbejdsdag. Men det og beløbet kan vi snakke om til generalforsamlingen. – SLUT

 

Der bliver snakket på kryds og tværs omkring forslaget.

Vi afslutter med aftalen om at give 2021 et forsøg på bedre planlægning og boost af opslag omkring arbejdsdagene. Vi håber på bedre deltagelse – uden corona.

Vi vil evt lave opgavelister, der kan hænges op i klubben. Så kan forældre/familier komme og gå til opgaver, som det passer dem i deres fritid. Vi prøver det af i år.

Vi vil tage snakken igen ved næste generalforsamling.

 

6: Valg af formand – Michael Nielsen tager endnu et år i førertrøjen. – Godkendt

7: Valg af kasserer – Hanne tager endnu et år med kasseapparatet. – Godkendt.

8: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Vi siger tusind tak til Susanne Høj Jensen for flot arbejde med tre år i bestyrelsen.

Med Susannes afgang er vi 7 medlemmer i bestyrelsen.

Vi vil rigtig gerne op på 9 bestyrelsesmedlemmer. Der er opgaver nok at tage fat på og vi har brug for alle de hænder og gode hoveder vi kan få med i bestyrelsen.

Margrete Pedersen melder sig som nyt medlem.

Vi vil rigtig gerne have én mere med. Det lykkedes ikke lige i aften. Men sidder der én der ude og har fortrudt- finder vi gerne en plads.

 

8a: Valg af suppleant.

Mona Clausen melder sig som suppleant.

Vi vil rigtig gerne have én mere med. Det lykkedes ikke lige i aften. Men sidder der én der ude og har fortrudt- finder vi gerne en plads.

 

Vi ved at det er en udfordring med 8 i bestyrelsen – især hvis der skal stemmes om noget.

Vi beslutter at ved de situationer, kalder vi en suppleant med ind til afstemning. Det kan forsamlingen godt godkende.

 

Bestyrelsen ser nu således ud:

 

Formand: Michael Nielsen – 4. år

Kasserer: Hanne Træholt – 3. år

Alice Nielsen – 8.år -med en lille pause.

Heidi Larsen – 3. år

Morten Skov – 2. år

Jonna Gren – 1.år

Anders Møller Jensen – 1.år

Margrete Pedersen – 1.år

 

Suppleant: Mona Clausen – 1.år

 

9: Valg af 2 revisorer og 1 revisorassistent.

Vi får hjælp fra Mona Jensen og Susanne Høj Jensen som de 2 revisorer

Niels Peder Jensen melder sig som revisorassistent.

 

10: Præsentation af 2 Juniormedlemmer til bestyrelsen.

Her har vi et stærkt juniorudvalg på 5 seje piger, der altid gerne hjælper og deltager når bestyrelsen har brug for det.

 

Sheila Mayann Blum

Astrid Træholt

Celinah Larsen

Malou Henriksen

Kathrine Nielsen

 

Alle 5 fortsætter i juniorudvalget.

 

11. Evt.

Vi har rimelig mange udgifter til DRF i klubben.

Vi har ikke rigtig brugt drf som vi plejer i 2020 til stævner osv.

Men vi har brugt drf alligevel. De har været en stor støtte i corona-tiden. De har guidet os igennem de udfordringer vi har mødt. Hvilken hjælp kan søges hvornår, hvornår må vi hvad osv.

Vi har kunnet opsige nogle forsikringer, da vi fandt ud af at vi også var forsikret igennem drf. Så vi har egentlig været dobbeltforsikret. Men det er der styr på nu og vi får mere ud af de penge vi årligt giver til DRF.

 

Vi skal huske at sende informationer og opslag til underviserne, så de kan dele informationerne på undervisningsgrupperne. Her er vi mere sikre på at forældrene får set det.

 

Bestyrelsen arbejder på og drømmer om en ny udestald til vores skoleponyer.

Det vi har nu, er ved at være slidt op.

Vi har fundet en arkitekt der kan lave tegningerne til en ny stald.

Det gør at vi har noget ordentligt materiale at, arbejde videre med og som vi kan bruge til at søge midler hjem til projektet.

Vi skal dog huske at det er lettere at søge penge hjem, hvis vi selv har lidt, der står på bogen i forvejen.

 

Vi siger tak til alle der kom forbi og lyttede til året der gik i bestyrelsen.

Vi håber på større fremmøde til næste generalforsamling.

Samt at vi kan være vært med aftensmad til næste knap så corona-forskrækket generalforsamling.

Vi slutter af med kaffe, sodavand, øl, pålægskagemand og hygge.

 

Tak for i aften.

Referat af generalforsamling 28. januar 2020

 

Referat af generalforsamlingen

Poulstrup og Omegns Rideklub

28. januar 2020

 

 

Dagsorden:

Velkommen

Valg af dirigent + 2 stemmetællere.

Formanden aflægger beretning for rideklub, samt fra udvalg.

2a. Godkendelse af beretning.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår. Med sammenlignelige tal fra foregående år, samt budget for næste år.

3a. Godkendelse af regnskab.

Kontingent for næste år fastsættes.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af formand (ønsker genvalg)

Valg af kasserer (ønsker genvalg)

Valg af medlemmer til bestyrelsen

8a.Svend, Karina, Susanne og Alice er på valg.

(Susanne og Alice ønsker genvalg)

8b.Valg af 2 suppleanter.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Præsentation af 2 juniormedlemmer til bestyrelsen

– Og 2 suppleanter.

11.Evt.

———————————————————————————————————————————-

Referat:

Formanden byder velkommen og der vælges en dirigent. Svend Hastrup Pedersen.

Formanden aflagde årsberetning 2020:

 

2019 blev et år hvor der blev sat mange nye tiltag i søen for at forbedre klubben.

I januar holdte vi generalforsamling hvor nogle stoppede og andre kom til.

Der blev afholdt fastelavn i starten af marts måned.

I april valgte vi at afholde en ekstra generalforsamling for at fremlægge et nyt regnskab, Det blev også til et træningsstævne for vores egne ryttere og ca. 30 starter.

Der blev holdt arbejdsdag sidst i april hvor der blev taget fat på diverse Opgaver og Vi fik ansat 2 nye undervisere (Kathrine og Else Marie).

I juni måned afholdte vi første rigtige e-stævne med knap 50 starter inden alle gik på en velfortjent sommerferie.

Løbende over sæsonen er der udskiftet udstyr til vores skoleponyer samt der er foretaget udskiftning af lysplader på ridehallen.

Der blev virkelig også gået til ude på foldene med at fjerne store brandbæger(bare spørg Jeanette)

Juli måned bragte en omgang regn med tordenvejr med sig som resulterede i lynnedslag i rideklubben, det kostede hvidevarer, pumper og lamper (godt vi var forsikret).

Skoleponyerne var en tur til klostermarked og gik flittigt med gæster.

Den årlige ridelejr blev holdt i august, hvor der var tur til Helgstrand Dressage i rigtigt godt vejr.

Om lørdagen blev der lavet forskellige aktiviteter imellem bygerne (Jens Kristian løb fødderne ud af støvlerne) om aftenen forsøgte vi at grille.

September måned bød på klubbens 30års jubilæum som blev afholdt sammen med E-stævne med ca. 70 starter. Om aftenen var der fællesspisning i teltet (det var en rigtig god dag).

Hen over efteråret har der været tur til Kinnerup og se på udstyr (jamen gu ålt det sager, men det var nogle gode vafler), Vi var afryddere til kandis i hallen (det gav til en halv pony).

Året blev sluttet af med en nytårstur til Tversted med heste og ponyer (klubben var vært ved grillede pølser og varm kakao)

I november blev der købt 2 nye skoleponyer og Freja blev sendt på pension.

Vi har fået nye sponsorer og flere kommer til. DBN WEB står for pasning af vores hjemmeside (stor tak til Daniel).

Vi fik også en aftale på plads med kommunen omkring græsslåning (håber det forsætter i år)

Vi ansøgte kommunen om midler til nye foldhegn og vores bøn blev hørt, vi fik 12500 kr. til indkøb af materialer som vi skal til at bruge i 2020.

Efterårets våde vejr gjorde at vi måtte ligge et lag flis på hos ponyerne for at tørholde deres hove.

Vi har fået mange nye medlemmer og elever der får undevisning i det forgangne år.

Der skal lyde en stor tak til alle der på den ene eller anden måde har bidraget til at poulstrup rideklub igen er kommet på landkortet og blevet en klub der bliver talt om i vendsyssel.

Der skal også lyde en stor tak til junior udvalget som har stået for maling af gamle og nye bomme, planlægning af tur til Kinnerup samt input til bestyrelsen.

 

Der skal også lyde en stor tak til stævneudvalget for arbejdet med at få rideklubben op på den digitale platform DRF GO

Vi har ansat en ny underviser som startede i januar (Malene Mellergaard)

Vi har 2020 ansøgt 2 fonde om tilskud til en ny bund i ridehallen samt dræning af de udendørs baner som lider under klimaet. Vi får først svar til foråret om vi tilskud til projekterne.

Der er planlagt en arbejdsdag, 2 stævner og ridelejr 2020

Det ene stævne bliver kun for klubbens medlemmer.

Til august har vi valgt at klubben skal prøve at holde sit første D-stævne (det bliver spændende)

Vi håber på at 2020 bliver lige så spændende et år og mange vil støtte op om klubben og dens aktiviteter.

PÅ bestyrelsens vegne TAK.

Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2019, med sammenlignelige tal fra 2018.

Dette blev godkendt. Med stor ros fra de fremmødte. Flot og overskueligt regnskab.

Herefter er det fastsættelse af prisen på kontingent 2020.

– Vi fortsætter med samme pris som sidste sæson – 2019 = 150 kr.- / halvårligt

Der var ikke nogen indkomne forslag til bestyrelsen.

Valg af formand. Michael Nielsen ønsker og dette godkender forsamlingen.

Valg af kasserer. Hanne Træholt ønsker genvalg og dette godkender forsamlingen.

Valg af medlemmer til bestyrelsen. Svend, Karina, Susanne og Alice er på valg.

Susanne og Alice ønsker genvalg. Susanne og Alice bliver godkendt af forsamlingen.

Herud over ønsker Jeanette at forlade bestyrelsen.

Vi har dermed brug for tre nye medlemmer i bestyrelsen, hvis vi skal forblive en bestyrelse på 9 medlemmer.

Morten Skov Nielsen melder sig til en bestyrelsespost.

Vi bliver enige om at bestyrelsen fortsætter på 7 medlemmer.

Velkommen i bestyrelsen til Morten.

Valg af 2 suppleanter.

1.suppleant blev: Selina Vinter Christiansen.

2. suppleant blev: Niels Peder Jensen

Valg af revisor og revisorsuppleant blev Mona Jensen og Susanne Høj Jensen

 

Juniorudvalg bliver Kathrine Nielsen og Sheila Mayann Blum repræsentanter i bestyrelsen.

Mia Jensen ønsker at træde ud af juniorudvalget. Ellers fortsætter juniorudvalget uændret.

Evt.:

Niels Peder ønsker flere ture i det fri i 2020. Det vil vi prøve at arrangere, med hjælp fra forsamlingen.

Vi efterlyser nye medlemmer til stævneudvalget.

Hanne Træholt repræsenterer bestyrelsen i stævneudvalget.

Maria Møller Kjær melder sig, samt Emma Trier.

Vi får fremhævet hvor vigtigt det er at:

Er du tilfreds – sig det til alle !

Er du utilfreds – Sig det til bestyrelsen !

Vi afslutter dagens program med at takke Svend Hastrup Pedersen, Karina Elkjær Sørensen og Jeanette Holmberg Nygreen Sørensen for deres indsats i bestyrelsen, med blomster og klapsalver.

Vi takker for god ro og orden.

Slutter af med kaffe, madder og hygge med hestesnak i klubhuset.

Ekstraordinær generalforsamling

Tid: Tirsdag d. 2 april 2019, kl. 19:00

Sted: I Poulstrup Rideklubs klubhus, Munkholmvej 51, 9760 Vrå

 

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning om den ekstraordinære generalforsamling.
 • Fremlæggelse af nyt revideret regnskab 2018
 • Godkendelse
 • Evt.

 

Vi håber på godt fremmøde og en god ekstraordinær generalforsamling. Der serveres kaffe og kage.

 

Med venlig hilsen

Poulstrup Rideklub Bestyrelse

Referat af generalforsamlingen 30. januar 2019

Dagsorden

 • Valg af dirigent og stemmetæller
 • Formanden fremlægger beretning dagsorden
 • Godkendelse af formandens beretning
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår, med sammenlignelige tal fra foregående år.
 • Godkendelse af regnskab
 • Kontingent for næste år fastsættes
 • Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Valg af formand
 • Valg af kasserer
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen, – samt 2 suppleanter
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant
 • Juniorudvalget – nye medlemmer

Fortsæt læsning “Referat af generalforsamlingen 30. januar 2019”