Part regler

Dette regelsæt er lavet i samarbejde med parterne og bestyrelsen.

De skal være en hjælp for nye parter og er lavet for at undgå misforståelser og klargøre hvad man må, og ikke må som part-rytter.

– Pris på part: 350 kr. om måneden inkl. halkort.

 

At have part

At have part, betyder at man øver i at have egen hest. Med alt hvad det indebærer. Men med hjælp fra klubben/bestyrelsen.

Som part forpligter man sig til foderdage, ligesom hvis du havde egen hest.

Udstyret skal passes, rengøres og smøres og passes på – ligesom hvis det var din egen hest.

Skal hesten smøres på et sår eller have medicin, får du muligvis en opgave hermed – men selvfølgelig i samarbejde med klubben.

– Har man part betyder det at man har hesten i weekender og ferier, samt de dage hvor undervisning ikke gennemføres som planlagt.

– I de almindelige uger hvor der er undervisning, må man besøge ponyen fredag, lørdag og søndag. Ponyen skal have én af dagene uden ridning. Dvs. at I må ride to af dagene.

– Der skal være opbakning fra forældre/værge til part-projektet. Ryttere under 16 år har ALTID en voksen med i klubben, når man besøger hesten. Vi forventer at de der søger part, har så meget erfaring med arbejdet omkring hestene, at de er i stand til selv at hente og bringe hestene til og fra fold, samt er i stand til at varetage en foderopgave – eller har forældre der kan, og at de er trygge ved opgaven.

Man forpligter sig til en ugentlig foderdag i klubben

Man skal selv finde en afløser på foderplanen, hvis man er forhindret i at fodre på sin foderdag.

 

– Når de andre af klubbens elev-ryttere bruger ponyen, er det elevens pony 100% i undervisningen. Det gælder også under strigling, opsadling, afsadling mm. Her er det rigtig vigtigt at eleverne har ponyen, uden at føle sig overvåget af part-rytteren. Det er vigtigt at forældre tager en snak om dette med part-barnet.

Ved klubstævner og andre aktiviteter i klubben, hvor flere ryttere skal deles om ponyen, forventer vi at parten samarbejder med de andre ryttere, der skal bruge ponyen. Man hjælpes ad og bliver enige om udsmykning/klargøring. Partrytter kan evt. påtage sig underviser-rollen og lære de mindre ryttere hvordan man kan gøre. De små ryttere ser meget op til de større og dygtige ryttere.

 

– Man får som oftest undervisning på den pony man har part på, men du kan godt søge part på en anden pony, end den du normalt rider på.

 

– De dage man har part og besøger ponyen udenfor klubbens almindelige åbningstider, er det kun part-rytteren der bruger ponyen – man låner den ikke til venner/veninder.

 

– Man rider maks 60 min. baneridning – og det er ikke fuld fart i 60 minutter, men varieret og ridning med fornuft. Man må gerne ride tur omkring klubben. Men kun ifølge med voksen.

 

– Man må KUN springe når der er en underviser til stede. Altså kun ved almindelig undervisning eller ved ekstra-undervisning.

 

– Man må gerne øve bomtræning. Men kun med bomme der ligger på jorden.

 

– Man efterlader klubben som man selv ønsker at modtage den. Man rydder op efter sig, fejer, samler klatter, bomme på plads, samt strigler og udstyr på plads. Så det er klart til næste rytter.

 

– Man giver besked hvis noget går i stykker – det kan jo ske.

– Man giver besked til bestyrelsen, hvis hesten ikke virker okay, har tabt en sko, hvis der er fejl/mangler ved dækken eller andet udstyr.

 

– Man skal gøre hvad man kan for at finde tabte grimer/klokker på folden. Man tager ikke bare en ny. De går i stykker af bare at ligge på folden.

 

– Man giver ikke hesten/ponyen godbidder, slikkesten eller andet guf. Det kan deres tænder ikke holde til og det kan være svært for foderansvarlig at styre foderplanen, hvis der gives for meget ud over alm foder. Man må gerne give en gulerod eller to. Man tager ikke foder i fodertønderne udenfor fodertiderne.

 

– Man løber og fjoller ikke i klubben og slet ikke i nærheden af dyrene, i hallen, eller på banerne.

 

– Man skal have tålmodighed med dyrene og de håndteres i ro og ordentlig tone.

 

– Man slår IKKE sin part- Pony/hest, når man er part-rytter. Ponyen/hesten skal behandles ordentligt/fair. Slås ponyen/hesten kan partkontrakten ophæves dags dato.

 

– Der bruges kun pisk og spore som hjælpemiddel og i samarbejde med klubbens undervisere.

                              

– Ponyen har sadel, hovedtøj strigler og andet nødvendigt udstyr i klubben. Vi ser gerne at partrytterne benytter sadel og hovedtøj/trense der er tilknyttet ponyen. Da det er tilpasset ponyen. Ponyens udstyr hænges på plads efter brug og indstillet, så det er klar til næste undervisning. Man ændrer ikke på udstyret uden samarbejde/tilladelse med underviserne.

Som partrytter får du stillet et skab til rådighed i klubhuset til dit udstyr. Vi ser gerne at du holder orden omkring dit skab og holder dit udstyr rent. Så vi undgår lugtgener.

 

– Som part-rytter kan du låne skoleponyen med på tur ud af klubben. Det kan evt. være til stævne eller på skov/strand tur. Ønsker man at låne ponyen med ud af klubben, skal det være efter aftale med klubbens bestyrelse og der skal udfyldes en særlig kontrakt til dette formål, for hver gang.

Alt transport skal foregå på lovlig vis af hestekyndige.

Alt udlån ud af klubben er låners ansvar.

Dvs. ulykke, sygdom, skader, transport mm. når hesten er lånt ud af klubben på kontrakt, er for låners regning.

Hesten / ponyen lånes kun ud på dagstur. Skal være tilbage i klubben igen samme dag.

Der er mulighed for, at få ene undervisning på part, men dette skal parten selv aftale med underviser og der betales 125 kr. til underviseren og de 25 kr. går til klubben.

 

Sådan søger du part

– Ønsker du part, skal du skrive en ansøgning, når ponyen søger en part. Der bliver lavet et opslag omkring part på klubbens Facebook omkring d. 1.oktober hvert år. Man kan søge frem til 1. december. Ansøgningerne bliver gennemgået i december og er man så heldig at man får en part, så er den gældende fra 1. januar.

Du skal aflevere din partansøgning i klubbens postkasse.

Ansøgningerne ligger i hallen i skabet under radioen, sammen med tilmeldingsblanketterne.

 

– Det hedder normalt 1 part pr hest/pony. Ved særtilfælde som forældre med arbejdsweekender/ skilsmisse eller lign. kan parten evt. deles imellem 2 ryttere.

 

– Deleparter ved stævner, skal begge parter tilbydes at ride med og deles lige om de klasser der kan/må rides. Hvis den ene rytter ikke har mulighed for at deltage, kan den anden rytter ride de klasser der er tilladt.

Man kan kun melde til stævne i de weekender man har part. Den anden rytter skal stadig have tilbuddet om han/hun ønsker at deltage.

 

– Ønsker du part, skal du skrive en ansøgning, når ponyen søger en part.

Der bliver lavet et opslag omkring part på klubbens Facebook omkring d. 1.oktober hvert år. Man kan søge frem til 1. december. Ansøgningerne bliver gennemgået i december og er man så heldig at man får en part, så er den gældende fra 1. januar.

Du skal aflevere din partansøgning i klubbens postkasse.

Ansøgningerne ligger i hallen i skabet under radioen, sammen med tilmeldingsblanketterne.

 

Ønsker man at opsige sin part inden kontrakten udløber, skal det gøres til klubbens ponyansvarlige og det kan gøres med en måneds varsel.

 

– Klubbens undervisere gennemgår ansøgningerne sammen med klubbens partansvarlige. De vurderer hvilken part der passer bedst og har bedst kemi med ponyen.

Hvis der efter gennemgang af ansøgningerne er flere kompetente ansøgere, trækkes der lod og den udvalgte får part. Der bliver herefter skrevet en kontrakt med kontrakt-udløb igen til 1.januar næste år. Altså kontrakten er gældende i et år ad gangen.

Er der ingen nye ansøgninger kan kontrakten forlænges i endnu et år, hvis der er ønske om dette.

 

Vi forventer der er respekt for underviserne og de partansvarliges beslutning.

Vi kan desværre ikke altid opfylde alles ønsker.

Men man er velkommen til at prøve at søge igen.

 

– Pris på part: 350 kr. om måneden inkl. halkort.