Referat af generalforsamling 28. april 2021

Dagsorden:

Velkommen

 1. Valg af dirigent + 2 stemmetællere.
 2. Formanden aflægger beretning for rideklub, samt fra udvalg.
  2a. Godkendelse af beretning.
 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår. Med sammenlignelige tal fra foregående år, samt budget for næste år.
  3a. Godkendelse af regnskab.
 1. Kontingent for næste år fastsættes.
 2. Behandling af indkomne forslag.
 3. Valg af formand (ønsker genvalg)
 4. Valg af kasserer (ønsker genvalg)
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8a. Susanne, Heidi, Jonna, Anders og Alice er på valg.
  (Heidi, Anders, Jonna og Alice ønsker genvalg)
  8b.Valg af 2 suppleanter.
 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 2. Præsentation af 2 juniormedlemmer til bestyrelsen – og 2 suppleanter.
 3. Evt.

 


 

Referat:

Formanden byder velkommen.

1. Der vælges en dirigent. – Michael Nielsen
Der vælges to stemmetællere – Mona Clausen og Margrete Pedersen.

2. Formanden aflagde årsberetning 2021:

Siden generalforsamlingen 28 jan 2020 til i dag d.28.april 2021.

Vi kom godt i gang med undervisning 2020 og Else Marie havde nogle weekender med ekstra undervisning.

Først i februar søgte vi efter hjælpere, til at hjælpe med at køre ridebanen over når de havde tid og lyst. Det ville aflaste bestyrelsen og hjælpe på kvaliteten af vores ridebaner. Vi lavede et traktor-fører-kursus. Der var desværre ingen der var interesseret i kursus eller at hjælpe.

Vi har i længere tid været plaget af trafikanter der ikke tager hensyn til rytterne omkring klubben og i februar gik det galt. En trafikant synes det var sjovt og gassede voldsomt op og en rytter mistede kontrollen over sin hest, da hun var på vej hjem fra ridning. Hun røg af og blev trådt på og hesten stak af. Heldigvis var der folk i klubben der så uheldet og hjalp rytteren. Bilisten kørte bare videre.

Vi er herefter i kontakt med kommunen og er i samarbejde med dem ved at finde en passende løsning så heste og ryttere kan færdes mere sikkert omkring klubben.

28. februar blev Polle kastreret.

28. marts havde vi en rigtig hyggelig fastelavnsfest med en masse udklædte børn og voksne og en masse kage og fastelavnsboller.

11. marts måtte hele landet lukke ned – også Poulstrup rideklub. Undervisning blev fra den ene dag til den anden lukket ned og der var kun adgang i klubben for personer der havde tilknytning til pasning og pleje af klubbens ponyer og selv dette skulle planlægges. Så vi ikke blev for mange i klubben.

Vi prøvede at lægge lidt opgaver ud til børnene på klubbens facebook.

Alle arrangementer i klubben blev aflyst – første omgang frem til d.4.april.

Slut marts – Vi får lavet klub-trøjer, t-shirts med mere hos KL-tryk i Lendum, for at holde lidt aktiviteter omkring klubben. Der er ingen fortjeneste til klubben. Men når alt er lukket ned, må vi lave noget aktivt hvor vi kan.

Vi begynder ret hurtigt at få meldinger fra forældre med at, de ikke får den vare de har betalt for mht. undervisning. 1.april bliver vi enige i bestyrelsen om, at vi bare skal over denne 3 ugers nedlukning og i stedet for at Kassereren skal til at betale penge tilbage nu, kan eleverne få et afslag i prisen på 2. sæsons undervisning. – For vi skal jo kun lukke de her 3 uger.

Men desværre bliver corona-nedlukningen forlænget og først d.29. april kan vi åbne op for ryttere med egen hest udenfor undervisning og med mange restriktioner.

Først d. 18. maj kan vi endelig lukke op for elevundervisning. – igen med en masse retningslinjer.

Det har været et stort arbejde at finde ud af div. retningslinjer og regler og vi har undervejs haft flere samtaler med DRF og Hjørring politi.

22. maj beslutter bestyrelsen i samarbejde med klubbens undervisere at køre undervisningen igennem sommerferien i stedet for at lave en økonomisk kompensation for tabt undervisning. Både børnene, underviserne, hestene og bestyrelsen havde behov for liv i klubben.

Vi håbede på en sommerferie med mange små arrangementer med ringridning, bål, snobrød, grill og hygge efter undervisning og at vi kunne samles om det vi brænder for. Samt få lavet en masse praktisk i klubben.

Samtidig har klubben brug for at pengene blev i klubben. Selvom klubben er lukket ned, er der stadig de samme udgifter til dyrlæge, smed, foder og almindelig vedligehold.

Vi havde ansøgt Sparekassen Vendsyssel og forsikringsselskabet Vendsyssel om tilskud til ny ridebanebund.

Herfra havde vi til sammen fået 35.000 kr.

 

Vi vælger at det er klubben og vores medlemmer bestyrelsen skal koncentrere os om og bruge vores kræfter på. Så vi vælger at lukke genbrugsbutikken ned. Den fylder og der var ikke meget handel, men meget administration.

Bestyrelsen var kun på 7 personer og det slider ekstra på bestyrelsen, når det ikke går som planlagt.

14. juni lavede formanden et opslag på Facebook. Bestyrelsen havde brug for ekstra hjælp. Joan gik på barsel og 6 personer i bestyrelsen var lige lidt nok. Desværre havde ingen af suppleanterne mulighed for at gå ind i bestyrelsen.  Anders Møller Jensen melder sig. Han kommer ind som kunstig suppleant indtil næste generalforsamling.

4. juli holdt vi arbejdsdag og grillhygge. Vi havde en rigtig dejlig dag med rigtig mange hjælpere. Der blev ryddet godt op i genbrugsbutikken og skiftet bund i ridehallen og lavet nyt foldhegn. Det var en rigtig hyggelig dag hvor der blev lavet snobrød til efter midnat.

– Vi gentog succesen med endnu en arbejdsdag d.18.juli. – Tusind tak til alle der var med begge dage.

Mange af de almindelige stævneaktiviteter var aflyst. I stedet blev der reddet ”sammen hver for sig”. Her havde vi også en lille flok med. Her blev overskuddet fra arrangementet lagt i en pulje som klubberne kunne søge af. Vi søgte om et ponygames sæt. – Og hvor var vi heldige. Vi fik vores ponygames.

Skoleponyen Tabitta var blevet medicineret i en længere periode for PPID. Men medicinen holdt op med at virke og hun blev tynd, fik huller i tænderne og mistrivedes. Hun blev aflivet i juli efter mange års tro tjeneste. Så skulle der findes en ny skolepony og her begyndte klubbens nye talent for hestehandel. – Eller måske mangel på samme. Jagten gik ind på de/den rigtige pony til klubben. Vi fik hilst på Laika, Mickie og Caroline inden vi til sidst købte Stanley og Prins.

Ridelejr 2020 blev desværre aflyst pga. coronaen. Det er svært at have så mange børn samlet og skal sove sammen og så holde afstand samtidig. Vi håber på revanche i 2021.

Der var ingen sommerferie. Så ridning gik direkte fra sæson 1 og til sæson 2. i uge 32.

Vi havde mange der søgte plads på undervisningsholdene til 2. sæson. Vi prøvede at finde plads så godt vi kunne. Men det var en udfordring. Vi kunne desværre ikke finde plads til alle, selvom vi lavede ekstra hold om lørdagen sidst på sæsonen.

 

D. 12. september var en flok ryttere på Pajens place til stævne. Vi havde en rigtig dejlig dag med mange dygtige ryttere fra POR og vi fik mange flotte sløjfer med hjem. Endda en 2. plads i holdcuppen.

17. september blev der sat en Ris og Ros kasse op i klubhuset. Den må da gerne blive brugt lidt mere flittigt.

18. september blev der støbt gulv på striglepladserne i hallen.

19. september fandt Jonna vores opslag fra juli hvor vi søgte efter ekstra hjælp i bestyrelsen. Hun ville gerne være falsk suppleant ligesom Anders M Jensen og deltage i bestyrelsen på prøve frem til generalforsamlingen. Det kunne vi ikke sige nej til. Så vi sagde velkommen til Jonna Green.

Sidst i september havde vi en flok ryttere afsted på tur til Lyserødt ridt 2020 for Støt Brysterne. De fik alle flotte rosetter og støttede en rigtig god sag.

14. oktober havde vi en flok ryttere på bogstavjagt, der var arrangeret af Brønderslev rideklub. Dejligt med frisk luft, glade ryttere og endnu engang flotte rosetter.

15. oktober kom der igen retningslinjer fra statsministeren. Men vi måtte fortsætte vores ridning dog med mundbind og max 1 forældre pr. barn. Gjaldt frem til nytår.

16. oktober fik vi fældet alle de store træer omkring klubben. Det var en nødvendighed. De var Så rådne så de væltede i blæsevejr. De ødelagde hegn og var til fare for heste og ryttere.

Hede Danmark har fjernet træerne og der er søgt penge hjem til ny beplantning. De træer der kunne blive stående er bevaret.

5. november blev vi endnu engang lukket ned pga. corona. Denne gang frem til 23. november.

23. november lukkede vi igen op for undervisning og forlængede ridningen frem til skolernes juleferie.

Juniorudvalget holder advent-konkurrence online.

5. december blev der sat nyt overbrusningsanlæg op i ridehallen.

Vi forsøgte at lave corona-venlig juleafslutning med æbleskiver efter hver undervisning i december, da vi ikke kunne holde vores juleoptog som vi plejer.

Men d.15. december blev klubben endnu engang corona-nedlukket. Denne gang frem til engang i det nye år.

Malene Mellergaard stoppede som underviser til nytår. Vi har i stedet ansat Pernille Thomsen, som tidligere har været ansat i Nejst rideklub ved Tylstrup. Malene hopper i stævneudvalget.

En lille flok ryttere tog på Nisseridt for Equus cura og var udendørs sammen og hver for sig.

Et underligt år med aflysninger af alt hvad vi havde planlagt. En lidt flad fornemmelse.

Vil sige tak til de ryttere der rider under POR’s flag og har været rundt på stævnepladserne og de har været søde til at dele deres oplevelser med os på Facebook.

Stor tak til alle de har hjulpet til i klubben i 2020 og frem til i dag. Stor tak til Morten Henriksen for elektrikerarbejde i klubben og sponsorering af nye lamper i klubhuset og meget mere.

Tak til underviserne for flot arbejde og stor fleksibilitet.


De mistede 8 uger undervisning i 1. sæson 2020 – Men fik i stedet 6 ugers undervisning i sommerferien.

De mistede 2 uger i undervisning i 2. sæson 2020- Vi prøvede at forlænge undervisningen i december.

 Men blev lukket ned d. 15. dec. Hvor vi ville have fortsat til d.17. dec.


Klubben var lukket ned for undervisning frem til d. 8. marts 2021.

2a: Hermed afslutning af formandens beretning om 2020. –  Formandens beretning blev godkendt.

3: Kassereren fremlægger årets regnskab.

Der er i øjeblikket 47 elever der modtager undervisning hver uge. Der er lige nu 84 medlemmer i alt.

3a: Forsamlingen godkender kassererens beretning.

4: kontingent for næste år fastsættes. – Vi fortsætter med kontingent som sidste år.

5: Behandling af indkomne forslag.

 

Indkomne forslag:

Betaling ved manglende deltagelse ved klubbens arbejdsdage.

Der bliver arrangeret flere arbejdsdage i løbet af et år i klubben.

Som regel bliver de skrevet på årsrullet, der bliver offentlig gjort kort efter generalforsamlingen. Så alle har mulighed for at se datoerne i god tid. Men det er næsten altid de samme forældre der viser flaget og tager arbejdstøjet på.

Hvis ikke forældrene kommer og hjælper er klubben nødt til at bestille arbejdskraft udefra ved håndværkere, der kan løse opgaven. Det er en ekstraudgift vi i klubben kan holde nede ved at deltage i arbejdsdagene. Denne ekstra udgift kan klubben desværre kun sende videre til klubbens medlemmer og brugere.

 

Jeg vil foreslå en ekstra opkrævning til de familier der ikke deltager i arbejdsdagen.

Deltagelse er ikke at man læsser sit barn af i klubben og skynder sig at køre hjem igen.

Deltagelse betyder at barnet har en forælder med der hygge/arbejder i klubben i løbet af dagen.

Man behøver ikke blive en hel dag. Men kom nu ud af busken og vær med i livet bag ridningen og det at have en hest.

Beløbet fra opkrævningen går selvfølgelig ubeskåret til vedligehold og forbedringer af klubbens faciliteter.

Jeg foreslår deltagelse minimum 1 gang årligt i en arbejdsdag. Men det og beløbet kan vi snakke om til generalforsamlingen. – SLUT

 

Der bliver snakket på kryds og tværs omkring forslaget.

Vi afslutter med aftalen om at give 2021 et forsøg på bedre planlægning og boost af opslag omkring arbejdsdagene. Vi håber på bedre deltagelse – uden corona.

Vi vil evt lave opgavelister, der kan hænges op i klubben. Så kan forældre/familier komme og gå til opgaver, som det passer dem i deres fritid. Vi prøver det af i år.

Vi vil tage snakken igen ved næste generalforsamling.

 

6: Valg af formand – Michael Nielsen tager endnu et år i førertrøjen. – Godkendt

7: Valg af kasserer – Hanne tager endnu et år med kasseapparatet. – Godkendt.

8: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Vi siger tusind tak til Susanne Høj Jensen for flot arbejde med tre år i bestyrelsen.

Med Susannes afgang er vi 7 medlemmer i bestyrelsen.

Vi vil rigtig gerne op på 9 bestyrelsesmedlemmer. Der er opgaver nok at tage fat på og vi har brug for alle de hænder og gode hoveder vi kan få med i bestyrelsen.

Margrete Pedersen melder sig som nyt medlem.

Vi vil rigtig gerne have én mere med. Det lykkedes ikke lige i aften. Men sidder der én der ude og har fortrudt- finder vi gerne en plads.

 

8a: Valg af suppleant.

Mona Clausen melder sig som suppleant.

Vi vil rigtig gerne have én mere med. Det lykkedes ikke lige i aften. Men sidder der én der ude og har fortrudt- finder vi gerne en plads.

 

Vi ved at det er en udfordring med 8 i bestyrelsen – især hvis der skal stemmes om noget.

Vi beslutter at ved de situationer, kalder vi en suppleant med ind til afstemning. Det kan forsamlingen godt godkende.

 

Bestyrelsen ser nu således ud:

 

Formand: Michael Nielsen – 4. år

Kasserer: Hanne Træholt – 3. år

Alice Nielsen – 8.år -med en lille pause.

Heidi Larsen – 3. år

Morten Skov – 2. år

Jonna Gren – 1.år

Anders Møller Jensen – 1.år

Margrete Pedersen – 1.år

 

Suppleant: Mona Clausen – 1.år

 

9: Valg af 2 revisorer og 1 revisorassistent.

Vi får hjælp fra Mona Jensen og Susanne Høj Jensen som de 2 revisorer

Niels Peder Jensen melder sig som revisorassistent.

 

10: Præsentation af 2 Juniormedlemmer til bestyrelsen.

Her har vi et stærkt juniorudvalg på 5 seje piger, der altid gerne hjælper og deltager når bestyrelsen har brug for det.

 

Sheila Mayann Blum

Astrid Træholt

Celinah Larsen

Malou Henriksen

Kathrine Nielsen

 

Alle 5 fortsætter i juniorudvalget.

 

11. Evt.

Vi har rimelig mange udgifter til DRF i klubben.

Vi har ikke rigtig brugt drf som vi plejer i 2020 til stævner osv.

Men vi har brugt drf alligevel. De har været en stor støtte i corona-tiden. De har guidet os igennem de udfordringer vi har mødt. Hvilken hjælp kan søges hvornår, hvornår må vi hvad osv.

Vi har kunnet opsige nogle forsikringer, da vi fandt ud af at vi også var forsikret igennem drf. Så vi har egentlig været dobbeltforsikret. Men det er der styr på nu og vi får mere ud af de penge vi årligt giver til DRF.

 

Vi skal huske at sende informationer og opslag til underviserne, så de kan dele informationerne på undervisningsgrupperne. Her er vi mere sikre på at forældrene får set det.

 

Bestyrelsen arbejder på og drømmer om en ny udestald til vores skoleponyer.

Det vi har nu, er ved at være slidt op.

Vi har fundet en arkitekt der kan lave tegningerne til en ny stald.

Det gør at vi har noget ordentligt materiale at, arbejde videre med og som vi kan bruge til at søge midler hjem til projektet.

Vi skal dog huske at det er lettere at søge penge hjem, hvis vi selv har lidt, der står på bogen i forvejen.

 

Vi siger tak til alle der kom forbi og lyttede til året der gik i bestyrelsen.

Vi håber på større fremmøde til næste generalforsamling.

Samt at vi kan være vært med aftensmad til næste knap så corona-forskrækket generalforsamling.

Vi slutter af med kaffe, sodavand, øl, pålægskagemand og hygge.

 

Tak for i aften.