Referat af generalforsamling 28. februar 2022

Dagsorden:

Velkommen

 1. Valg af dirigent + 2 stemmetællere.
 2. Formanden aflægger beretning for rideklub, samt fra udvalg.
  2a. Godkendelse af beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår. Med sammenlignelige tal fra foregående år, samt budget for næste år.
  3a. Godkendelse af regnskab.
 4. Kontingent for næste år fastsættes.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8b. Valg af 2 suppleanter.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 10. Præsentation af 2 juniormedlemmer til bestyrelsen
  – Og 2 suppleanter.
 11. Evt.

 


Referat

Formanden byder velkommen.

Tusind tak, til dem der er kommet.

Vi ville ønske at flere var kommet forbi i klubben i dag.

Vi vil så gerne fortælle om hvad vi laver i klubben og hvad vi har af drømme, fremtidsplaner og udfordringer. Hvad fungerer rigtig godt for klubben og bestyrelsen og hvor har vi brug for jeres hjælp, gode råd og meninger.

Vi vil så gerne der kommer nogen forbi generalforsamlingen og tager en kop kaffe og hygger sig og lytter.

INGEN bliver tvunget til en bestyrelsespost, eller tildelt en opgave, man ikke har lyst til. For det gavner ingen.

 

Generalforsamlingen begynder:

 1. Der vælges en dirigent. – Michael Nielsen.
  Der vælges to stemmetællere – Mona Clausen og Stine Thomsen.
 2. Formanden aflagde årsberetning 2022

 


Beretning

Først lidt om året der er gået i POR

Januar og februar 2021 landet var lukket ned

8. marts 21 startede undervisning – 1. sæson frem til august. – 2. sæson 12 aug. Til juleferien

Marts, april gik med undervisning, arbejdsdage med at sætte nye læbælter og sætte nyt foldhegn op.

Maj fik vi afholdt GF og 4 H havde hestearrangement i klubben.

Juni Sommerlejr med 32 børn. Emma Trier stoppede som underviser. Pernille Thomsen afløste Emma.

Juli fælles grillaften

Søgte part til Prins og Lulu uden held. – Hvad kan vi gøre anderledes her?

Brandbægerbekæmpelse.

August 7.august udflugt til Tranget med ridning/grill/bål. – 8. sept Aristo gik på pension. Var slidt op og kunne ikke holde til sit job.

September købte vi baneplaner – Vi havde mange ryttere til stævne på Pajens place – fik mange flotte præmier pg placeringer med hjem.

Oktober købte vi Jessika. Den nye fjordhest. Er øjeblikket på barsel. Kommer tilbage til august/september.

Flere af klubbens medlemmer red lyserødt ridt og knæk cancer ridt og støttede en god sag.

30. oktober havde vi film og halloween arrangement med mange deltagere.

November Klubaften arrangement i Kinnerup. Vi købte mange ting med hjem og sparede en masse penge. Næsten alle vandt flotte gevinster og alle spiste vist for mange pølser. Fik mange flotte sponsorgaver med hjem.

December blev vi igen ramt af coronarestriktioner og måtte aflyse juleafslutning, julestævne og nytårskur

Undervisnings-start blev skubbet en uge pga. restriktioner.

Vi har haft endnu et corona-år. Med alt hvad der dertil hører. Vi føler vi har haft et år hvor vi har arrangeret en masse arrangementer og aflyst dem igen pga. corona og restriktioner.

I starten af corona epidemien blev der snakket meget om at det ville blive hårdt for foreningslivet.

Men vi synes det er gået okay i POR. Indtil nu….

Men nu kan vi mærke at det slider i bestyrelsen. Vi sidder kun 6 personer tilbage i bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer bor en del km fra klubben.

Bestyrelsen mangler hjælp og hænder, til opgaverne der hører med til at drive klubben. Vi driver jo en ejendom med dyrehold der skal passes, fodres og tilses hver dag.  Der er ansatte og elever der forventer tingene er i orden. Regnskaber, lønsedler, opkrævninger, forsikringer, indberetninger til kommunen, miljø-tilladelser og meget mere. Samtidig vil vi gerne arrangere en masse hygge og fest og ballade for klubbens medlemmer, ryttere og børn.

Men vi kan ikke klare det hele alene. Vi har brug for hjælp fra medlemmerne og forældrene.

Mange af forældrene til vores ryttere har travlt med deres. De har betalt for ydelsen – at gå til ridning – også er det det. Så er de ikke interesseret i at deltage i mere end det.

Det kan virke dyrt, når regningen hver halve år skal betales. Men at gå til ridning er meget mere. Det kan være meget mere end 40 min. ridning én gang om ugen. Men hvordan får vi gjort familierne bevidste om den store vifte af gode oplevelser, netværk, fælles oplevelser og meget mere, som vi har at byde på og som er den del af det at gå til ridning?

Hvis ikke vi hjælper hinanden, kan klubben ikke køre rundt af det beløb, der bliver betalt af eleverne og medlemmerne hver halve år.

Vi tror det er de færreste, der ikke har bemærket at alle priser stiger.

Det gør det også i klubben.

Priserne på strøm, vand, foder, heste og meget mere er steget. Det mærker vi også i Poulstrup rideklub.

Vi har haft flere udgifter til dyrlæge og smed. Nogle heste er gået på pension og der skal nye hestekræfter til.

Alt dette kan slet ikkelade sig gøre uden at vi hjælper hinanden, løfter i flok samt ansøgningsarbejdet til sponsorer og Corona-hjælpepuljer

Tak til sponsorer og corona-puljer, som i alt er løbet op i 110.000 kr.  + nyt præmiepodie.

2a: Hermed afslutning af formandens beretning om 2020. –  Formandens beretning blev godkendt.

3: Kassereren fremlægger årets regnskab.

Der er i øjeblikket 43 elever der modtager undervisning hver uge. Der er lige nu 84 medlemmer i alt.

3a: Forsamlingen godkender kassererens beretning.   

4: kontingent for næste år fastsættes. – Vi fortsætter med kontingent som sidste år.

Der kan forventes prisstigninger på andre ydelser i klubben. Men disse kan besluttes i bestyrelsen udenfor generalforsamlingen.

5: Behandling af indkomne forslag. – Ingen indkomne forslag.

6: Valg af formand – Michael Nielsen tager endnu et år i førertrøjen. – Godkendt

7: Valg af kasserer – Hanne tager endnu et år med kasseapparatet. – Godkendt.

8: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Vi siger tusind tak til Anders Møller Jensen og Margrete Pedersen, for at arbejde med i bestyrelsen i 2021.

Med Anders og Margretes afgang havner bestyrelsen på 6 medlemmer.

Vi skal enten have 1 eller 3 nye medlemmer for at havne på enten 7 eller 9 medlemmer i bestyrelsen, som står i vores vedtægter

Vi vil rigtig gerne op på 9 bestyrelsesmedlemmer. Der er opgaver nok at tage fat på og vi har brug for alle de hænder og gode hoveder vi kan få med i bestyrelsen.

Rikke Just Henriksen, Stine Thomsen og Helle Nielsen melder hurtigt og helt frivilligt som nye medlemmer.

Stor tak og velkommen til de nye medlemmer.

 

8a: Valg af suppleant.

Mona Clausen melder sig igen som suppleant.

Vi vil rigtig gerne have én mere med. Det lykkedes ikke lige i aften.

Men sidder der én der ude og har fortrudt- finder vi gerne en plads.

 

Bestyrelsen ser nu således ud:

 

Formand: Michael Nielsen – 5. år

Kasserer: Hanne Træholt – 4. år

Alice Nielsen – 9.år -med en lille pause.

Heidi Larsen – 4. år

Morten Skov – 3. år

Jonna Gren – 2.år

Rikke Just– 1.år.

Stine Thomsen – 1.år

Helle Nielsen – 1. år.

 

Suppleant: Mona Clausen – 2.år

 

9: Valg af 2 revisorer og 1 revisorassistent.

Vi får hjælp fra Morten Henriksen og Rikke Just som de 2 revisorer

Susanne Høj Jensen melder sig som revisorassistent.

 

10: Præsentation af 2 Juniormedlemmer til bestyrelsen.

Her har vi et stærkt juniorudvalg på 5 seje piger, der altid gerne hjælper og deltager når bestyrelsen har brug for det. Astrid Træholt har valgt at træde ud, grundet uddannelse. Kathrine Nielsen træder ud til sommer, når hun bliver 18 år. Hun bliver i udvalget i perioden og hjælper pigerne med at finde nye medlemmer og støtter dem ved behov.

Sheila Mayann Blum

Celinah Larsen

Malou Henriksen

Kathrine Nielsen

 

11: Evt.

Vi siger tak til alle der kom forbi og lyttede til året der gik i bestyrelsen.

Vi håber på større fremmøde til næste generalforsamling.

Vi slutter af med kaffe, sodavand, øl, pålægskagemand, kage og hygge.

Tak for i aften.