Referat af generalforsamlingen 30. januar 2019

Dagsorden

 • Valg af dirigent og stemmetæller
 • Formanden fremlægger beretning dagsorden
 • Godkendelse af formandens beretning
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår, med sammenlignelige tal fra foregående år.
 • Godkendelse af regnskab
 • Kontingent for næste år fastsættes
 • Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Valg af formand
 • Valg af kasserer
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen, – samt 2 suppleanter
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant
 • Juniorudvalget – nye medlemmer


Referat:

 • Valg af dirigent blev: Svend Hastrup Pedersen
 • Valg af stemmetæller blev: Heidi Larsen og Jeanette Holmberg
 • Formanden aflagde beretning, som blev godkendt
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2018 med sammenlignelige tal fra 2019. Dette blev godkendt.
 • Kontingent for 2019 fastsættes.
 • Vi bliver enige om et prisfald på kontingent fra 225,- kr./halvårligt til nu 150,- kr./halvårligt.
 • Dette gør vi i håb om at få flere passive medlemmer, som måske ender med at blive aktive eller ryttere med hest hjemme, som vælger at ride stævner under vores klub.
 • Behandling af indkomne forslag. – Der var ingen indkomne forslag.
 • Valg af formand.
 • Martin Jensen ønsker ikke genvalg efter 1 år på posten.
 • Michael Nielsen ønsker, som den eneste at stille op til formandsposten og bliver valgt/godkendt.
 • Valg af kasserer.
 • Dorthe Beyer ønsker ikke at genopstille efter 4 år på posten.
 • Hanne Træholt ønsker som den eneste at overtage posten og bliver valgt/godkendt.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 • Vi mangler 2 medlemmer i bestyrelsen efter Martin og Dorthe er trådt ud og to medlemmer fra bestyrelsen har overtaget deres poster.
 • Heidi Larsen og Jeanette Holmberg ønsker som de eneste at komme ind i bestyrelsen.
 • De bliver valgt/godkendt
 • Det lykkedes ikke klubben at få to suppleanter til bestyrelsen.
 • Valg af 2 revisorer/revisor-suppleanter: Susanne Høj og Svend Hastrup.
 • Junior-udvalget mangler nye medlemmer.
 • De nye medlemmer blev:
 • Celina, Sheila. Natasha, Malou, Astrid. Godkendt.

 

Evt.

 • Niels Peder Jensen ønsker at hjælpe med at finde hø til klubbens heste, hvis vi kommer til at mangle.
 • Ida Hastrup er faldet for aldersgrænsen i juniorudvalget. Hun ønsker i stedet at komme i stævneudvalget. Dette bliver godkendt.
 • Vi eftersøger ideer til fondsøgninger eller andre måder vi kan tjene ekstra penge ind til klubben.
 • Bestyrelsen varsler en prisstigning på undervisningen fra næste sæson. Dette skyldes nyere skatteregler, samt klubbens økonomi og drømme for fremtiden.
 • Bestyrelsen fortæller om bestyrelsens arbejde og opgaver, samt vigtigheden af opbakning fra klubbens medlemmer.
 • Bestyrelsen siger tak til de fremmødte. Tak for god ro og orden.
 • Så er der kaffe og kage.